02.12.2020

Дебют на новата обединена компания Şişecam на борсата в Истанбул

Şişecam осъществи най-голямото корпоративно сливане на капиталовите пазари в южната ни съседка

Групата Şişecam, световен лидер в стъкларската и химическа промишленост, успешно завърши най-големия процес на корпоративно сливане, провеждан досега на капиталовите пазари в Турция. По този повод днешната сесия започна със символичното удряне на звънеца, указващ официалния старт на борсовата търговия, от заместник-председателя на Управителния съвет и Генерален мениджър проф. д-р. Ахмет Кърман. 

В своето изявление д-р. Ахмет Кърман отбеляза, че с новата организация са опростени юридическия статут и акционерна структура. С обединяването на всички дейности в единна организация се очаква новата компания да укрепи още повече своите позиции на глобалните пазари. 

Отбелязвайки, че този ход на сливане е исторически повратна точка по отношение на дългосрочните стратегии и конкурентни цели на Şişecam на световните пазари, д-р Кърман не пропусна да благодари на „нашите акционери за безусловната им подкрепа в този процес, което може да се види много рядко в качествено изражение на международно ниво, на нашите служители, които направиха този успех възможен със своите ценни приноси, на нашите клиенти и бизнес партньори за тяхното доверие лоялност към Şişecam“.

Д-р Кърман изрази своето задоволство, че новата компания Şişecam е включена в индекса на MSCI Global Standard на 1 октомври 2020 г., и заяви, че се очаква скоро включване и в други индекси, привличайки вниманието на повече международни инвеститори и разбира се постигане на по-висока стойност на акциите на компанията.


www.sisecam.com.tr