Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. и местни и чуждестранни, настоящи и/или бъдещи дъщерни дружества, участия, съвместни предприятия и всички техни клонове, както и техните офиси („Şişecam Общността “), счита защитата на личните данни на лицата за един от основните си приоритети.


2. Какви методи използва Şişecam Общността при събирането на лични данни?

Когато влезете и се регистрирате в нашия уебсайт, ние събираме определена информация за процеси като регистриране на Вашия акаунт, начисляване на точки, които бихте могли да похарчите, като осъществявате достъп до избрани продукти на определени платформи.

Потребителите предоставят своите лични данни на Şişecam Общността, когато желаят да се регистрират в платформата, да предадат своите искания, предложения и оплаквания на Şişecam Общността или по други причини. В тези случаи се събира определена информация на Потребителите като: име-фамилия, имейл адрес, адрес, данъчен номер, телефонен номер, дата на раждане, търговец, от който е закупен продуктът.

Бихме искали да Ви напомним, че уебсайтът на Şişecam Общността https://www.sisecampremiumclub.com/bg използва бисквитки. Нашият уебсайт събира и обработва бисквитки, за да предостави по-добро обслужване на своите посетители, за да даде възможност на посетителите и членовете си да се възползват от членството и предимствата на платформата за пазаруване в рамките на своите законови задължения. Информацията за бисквитките, които използваме, ще се визуализира като изскачащ прозорец при първо посещение в уебсайта или когато изтеглите мобилното приложение на Вашия телефон или таблет.


3. За какви цели Şişecam Общността използва лична информация?

Вашата лична информация ще се използва за следните цели:

• Потвърждение на информацията за самоличност на лицето, извършило транзакцията,

• Запазване на адрес и друга информация, необходима за комуникация и доставка,

• В случай на изрично съгласие, предлагане на персонализирани реклами, промоции и други предимства, извършване на сегментация на клиенти в съответствие с извлечените данни, разработване и подобряване на практики за проучвания и телемаркетинг, извличане на данни и качество на клиентските данни и проектиране и управление на процеси за лоялност за управление на клиенти, кръстосани продажби и възстановяване на загубени клиенти,

• Определяне и изпълнение на търговските и бизнес стратегии на Şişecam Общността,


4. Как Şişecam Общността защитават Вашите лични данни?

Компаниите от групата Şişecam спазват следните принципи при обработката на лични данни;

i) Да спазва законите и правилата за добросъвестност

II) Да бъдат точни и актуални според изискванията

III) Обработване за конкретни, ясни и легитимни цели

IV) Да са релевантни и ограничена само с целта, за която се обработва

v) Да се съхранява за предвидения в съответното законодателство период и се изисква за целта, за която се обработва

Въз основа на тези принципи, личните данни, споделени с компаниите от групата Şişecam, са под наблюдението и контрола на Şişecam Общността. Şişecam Общността, като администратор на данни, са поели отговорността да създадат необходимата организация и да предприемат и коригират техническите мерки за защита на поверителността и целостта на информацията.


5. Şişecam Общността споделят ли Вашите лични данни?

Вашите лични данни може да бъдат споделени с групата Şişecam, партньорски институции и организации по програмата, с които си сътрудничим за извършване на нашите дейности, местни/чуждестранни лица и организации, от които получаваме услуги за съхраняване на данни в облака, и банки, с които работим. Информацията може да бъде споделена с компании за проучвания в рамките на различни маркетингови дейности, за да ви предоставим по-добро обслужване и да гарантираме удовлетвореността на клиентите, както и с нашите бизнес партньорства с други местни/чуждестранни трети страни, в съответствие с изложените принципи.

За постигане на целите, описани в Декларацията за поверителност, прехвърляме Вашите лични данни в държави, които не предлагат адекватно ниво на защита, като Турция.

Трансферите на данни към държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита, са предмет на една от следните подходящи предпазни мерки в съответствие с ОРЗД, за да се гарантира, че Вашите лични данни са адекватно защитени:

- стандартни разпоредби за защита на данните, приети от Европейската комисия съгласно член 46, параграф 2 от ОРЗД;

За да получите информация относно всяко прехвърляне на Вашите Лични данни към трети държави (включително съответните механизми за прехвърляне), моля, свържете се с нашия офис за поверителност на адрес dataprivacy@sisecam.com.

6. Как мога да бъда уведомен за промени в законодателството по отношение на личните данни?

Бихме искали да Ви информираме, че обработваме Вашите лични данни до степента, предвидена от законодателството и в случай на законови промени ще актуализираме тази информация в съответствие с новото законодателство и можете лесно да следвате тези актуализации на тази страница.


7. Как мога да се уверя, че данните са актуални и правилни?

Şişecam Общността са задължени да поддържат Вашите лични данни точни и актуални. В този контекст нашите клиенти трябва да споделят своите точни и най-актуални лични данни с групата Şişecam и да изпълняват задълженията си, произтичащи от действащото законодателство. В случай на промени във Вашите лични данни, моля, актуализирайте информацията за Вашия профил на страницата на Вашия акаунт или се свържете с нас чрез каналите, посочени в тази декларация за поверителност.


8. Колко дълго Şişecam Общността съхраняват личните Ви данни?

Şişecam Общността ще съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани личните данни.

9. Вашият избор и контрол върху личните Ви данни.

Маркетингови имейли се изпращат до нашите некорпоративни клиенти след одобрение от страна на клиента. По правило маркетинговите имейли не могат да се изпращат без директно одобрение от клиента.

Как да контролирате предпочитанията си за получаване на имейл: Можете да посочите, че не желаете да получавате промоционални имейл съобщения от нас, като кликнете върху връзката „отписване“, предоставена в такива съобщения. Полагаме всички усилия да обработим своевременно всички заявки за отписване. Нямате право да деактивирате комуникациите, свързани с Услугата (напр. проверка на акаунта, транзакционни комуникации, промени/актуализации на функции на Услугата, технически бележки и бележки за сигурност).


10. Какви са Вашите права по отношение на Вашите лични данни, как можете да ги използвате и как можете да се свържете с нас?

A. Вашите права по отношение на Вашите лични данни:

Можете да поискате достъп до Вашите лични данни, като имате право да поискате копие от Вашите данни, както и всякаква друга подходяща информация за начина, по който са използвани данните.

Ако съхраняваните лични данни са неточни или непълни, можете да поискате данните да бъдат коригирани или актуализирани.

Можете да оттеглите вече дадено съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

В. При определени обстоятелства Вие също имате право на:

право на възражение срещу обработването на Вашите данни;

право на изтриване на Вашите данни;

право на ограничаване на обработването на Вашите данни; и 

право на преносимост на данните – Вие можете да поискате от нас да прехвърлим Вашите данни, които са в процес на обработване и които Вие лично сте ни предоставили, на Вас или на друг администратор.

С. Свържете се с нас, ако искате да упражните правата си:

• Можете да се свържете с нас чрез формата за контакт, публикувана в нашите уебсайтове.

• Можете да се свържете с нас на dataprivacy@sisecam.com

• Можете да пишете на следния пощенски адрес: Тракия Глас България ЕАД, Район „Въбел” Индустриална зона, 7700 Търговище, България или Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44A 34947 Tuzla/ISTANBUL

• Моля, посочете ясно и точно каква информация желаете да Ви предоставим, прегледаме, променим, спрем обработката или изтрием.

• Ако имате допълнителни въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни, можете също да се свържете с нас, като използвате опциите за контакт по-горе.

D. Право на подаване на жалба до компетентния орган за защита на данните.