14.09.2022

Нетните продажби на Şişecam за първото полугодие достигнаха 40,2 милиарда турски лири

Консолидираните нетни продажби на Şişecam за първата половина на 2022 г. достигнаха 40,2 милиарда турски лири, а делът на износа (вкл. продажбите от производство извън Турция) е 62%. 

През първото полугодие Sisecam е произвел 2,9 милиона тона стъкло, 2,4 милиона тона калцинирана сода и около 2,1 милиона тона промишлени суровини. Благодарение на комбинацията от адаптивност и изключителен пазарен опит, Şişecam продължава да расте и да постига висока производителност. Компанията успява да постигне финансови си цели, при това в безпрецедентни условия на икономическа и геополитическа несигурност в глобален мащаб.


В изявлението си по повод финансовите резултати за първото полугодие на 2022 г., Görkem Elverici, генералният мениджър на Sisecam, сподели: „Икономическите и геополитическите рискове в света, високата инфлация и проблемите с веригите за доставки продължиха да оформят политиките и бизнес практиките през първата половина на 2022 г. Като Şişecam, фактор от глобално значение в бизнеса със стъкло и химикали, ние успешно продължихме растежa си с нашите смели решения в управлението на риска, с разумни инвестиционни решения, практики и проекти, и в момента сме щастливи от резултатите от нашите действия. Продължаваме да следваме целта си да бъдем в топ 3 в света във всеки от основните си бизнеси, и да работим по необходимите за това инвестиции. През първата половина на годината инвестирахме нови 2,8 милиарда лири, които допринесоха за увеличението на консолидираните ни нетни продажби до 40,2 милиарда лири. Само износът ни от Турция достигна 478 милиона долара. Уверени сме, че ще продължим да създаваме устойчива добавена стойност за всички наши акционери и партньори.