03.02.2023

Уебсайтът CareforNext – описващ подхода на Şişecam към по-устойчиво развитие, вече е онлайн

Şişecam споделя действията си по отношение на устойчивостта, фокусна точка на всички негови операции и основен елемент на неговия бизнес модел, чрез специален уебсайт. Чрез него (на адрес https://sustainability.sisecam.com/en ) Şişecam цели да достигне до определени целеви групи и да подчертае своята стратегия за устойчивост „CareforNext 2030“ - в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие.

 

В стратегията ни са подчертани три приоритета -  „Защита на планетата“, „Овластяване на обществото“ и „Трансформиране на живота“. Проектираният от нас уебсайт https://sustainability.sisecam.com/en цели да взаимодейства с всички заинтересовани общности, предоставяйки изчерпателна информация за неговите дейности, свързани с устойчивото развитие. Тази нова платформа предоставя подробности за подхода CareforNext; информация за рециклируемите продукти на Şişecam с добавена стойност, високотехнологичните продукти, фокусирани върху устойчивостта; промоционални видеоклипове; проекти за корпоративна социална отговорност; новини/обявления и събития, свързани с тези ключови области.