27.02.2024

ПРОЕКТ НА ŞİŞECAM ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

В Şişecam винаги поставяме устойчивостта в центъра на своите бизнес операции, и вече работим върху проект за изкуствен интелект, подкрепен от TÜBİTAK. Тази иновативна инициатива има за цел да намали както нивото на производствените отпадъци, така и въглеродните емисии, елиминирайки различни проблеми със цвета по време на производството на стъкло.

Продължаваме с усилията си с пълна скорост за по-устойчив свят и по-ефективни производствени процеси. С новите методи с изкуствен интелект и машинно самообучение на Şişecam и проектът за оптимизиране на цвета на стъклото (CROP) ще премахнат различни проблеми със цвета, които възникват по време на производството, ще намалят процента на технологичния отпадък и свързаните с това въглеродни емисии.

Този амбициозен проект се изпълнява от консорциум, който включва Şişecam, университета Koç, института за изкуствен интелект TÜBİTAK и Analythinx. С помощта на изкуствения интелект CROP цели да разработи инфраструктура за минимизиране на разликите в цвета на стъклото, и за идентифициране и бързо разрешаване на първопричините за такива разлики. Освен към подобряване качеството на цветовете в стъкларската промишленост, проектът интегрира напреднала технология и ноу-хау за изкуствен интелект в различни производствени операции, като същевременно разширява базата от знания в индустрията.

CROP е един от 17-те проекта, подкрепени на Форума за екосистеми с изкуствен интелект 1711 на TÜBİTAK през 2023 г. Проектът включва моделиране, което ще помогне за управление на промените, създадена от изкуствения интелект, постигане на резултати в полза на човечеството, създаване на стойност от изкуствения интелект и постигане на пълна независимост в критичните технологии.