26.04.2024

ТРИ НОВИ ИНВЕСТИЦИИ В ЛИНИИ ЗА СТЪКЛО С ПОКРИТИЕ НА СТОЙНОСТ 114 МИЛИОНА ДОЛАРА ОТ ŞİŞECAM

Şişecam ще инвестира общо 114 милиона долара за три нови линии за стъкло с покритие с общ капацитет от приблизително 20 милиона квадратни метра в Турция, Италия и България.

Şişecam, глобален играч в стъкларската и химическата индустрия, обяви че ще инвестира в три нови линии за стъкло с покритие с общ капацитет от почти 20 милиона квадратни метра в Турция, Италия и България. Инвестиционният план включва изграждащото се съоръжение за плоско стъкло на Şişecam в Тарсус и фабриките за плоско стъкло в Северна Италия и България. Чрез тези инвестиции Şişecam се стреми да отговори на нарастващото търсене на стъкло с покритие в сектора на плоското стъкло. Компанията има за цел да засили конкурентоспособността си чрез повишаване на оперативната ефективност и разнообразяване на продуктовата си гама. Освен това Şişecam има за цел да повиши дела на продуктите си с добавена стойност в общото си производство.

Проф. д-р Ахмет Кърман, председател и изпълнителен член на борда на директорите на Şişecam, коментира така новото инвестиционно решение: „Всяка стратегическа инвестиция, която предприемаме, подобрява способността ни да растем и да се движим напред. Това инвестиционно решение, което взехме, за да отговорим на нарастващите нужди от стъкло с покритие на индустрията за плоско стъкло, почти ще удвои производствения капацитет на стъкло с покритие на Şişecam. Докато укрепва нашето лидерство на пазара на архитектурно стъкло в Турция, тази  наша стъпка ще улесни достъпа ни до по-широка клиентска база в световен мащаб, с по-висока конкурентоспособност. Тези инвестиции ще повишат дела на продуктите с добавена стойност в общия ни производствен обем, и ще увеличат продуктовото ни портфолио. Освен това, инвестициите ще улеснят Şişecam в постигането на по-гъвкаво управление на своята верига за доставки, и оттам - до повишена оперативна ефективност."