17.10.2022

Втора инвестиция на Şişecam в линията за орнаментно стъкло в Мерсин

Şişecam е глобална фигура в световната стъклената и химическата промишленост, с ключов принос и областта на архитектурното, така и в тази на енергийното стъкло. В Турция компанията оперира вече с осем линии за плоско стъкло и една за орнаментно, в общо 4 различни завода, и вече обяви нови инвестиции – в нова пещ за орнаментно стъкло с капацитет 600 тона дневно, и в нова линия за енергийни стъкла с капацитет 20 милиона кв. м. годишно. Общата сума възлиза на 185 милиона евро, с което Sisecam се нарежда сред най-големите инвеститори във възобновяеми енергийни източници в света.

Проф. д-р Кърман посочи, че климатичната криза и нарастващия интерес към контрола на въглеродните емисии сред потребителите, регулаторите и правителствата са направили прехода към възобновяеми ресурси основен приоритет в енергийната индустрия, която е и един от секторите с най-високи въглеродни емисии. Той продължи: „Дисбалансът между предлагането и търсенето на енергия доведе до скок в цените на природния газ, електроенергията и горивата. Това от своя страна засили търсенето на възобновяеми енергийни ресурси с по-ниски разходи в сравнение с изкопаемите горива. Въз основа на тези разработки слънчевата енергия се откроява като най-приложимото решение за производство на електроенергия. Търсенето на пазара на енергийно стъкло в Турция се очаква да достигне 23 милиона кв. м. през 2022 г. спрямо 8 милиона кв. м. през 2018 г. - регистрирайки почти трикратен ръст. В момента 64% от търсенето на пазара се реализира от внос, a останалите 36% се задоволяват от Şişecam като единствения местен производител в Турция. Нашата нова инвестиция ще ни помогне да се възползваме от тази изключително привлекателна възможност на пазара на енергийно стъкло."