30.12.2022

Şişecam изпраща 2022 г. със стратегическа инвестиция

Şişecam, като глобална фигура в световната стъклена и химическа промишленост, увеличава инвестиционния си капацитет за пещ за орнаментно стъкло в гр.Мерсин от 180 хил. тона на 244 хил. тона годишно. Компанията също така увеличава годишния си капацитет на линията за обработка на енергийно стъкло от 20 млн. квадратни метра на 26,6 млн. квадратни метра. Този ход ще подкрепи водещата позиция на Şişecam в турската индустрия за енергийно стъкло, както и ще засили силната й позиция в световната стъклена индустрия.

Проф. д-р Ахмет Кърман заяви, че глобалният сектор на слънчевата енергия, който е бил 40 GW през 2010 г., е достигнал 710 GW през 2020 г. и продължи: „С приноса на тенденциите в подкрепа на индустрията се очаква инсталираният капацитет на глобалната слънчева енергия да се учетвори и да надхвърли 3000 GW до 2030 г.  Например САЩ, които понастоящем осигуряват 3% от енергийните си нужди от слънчева енергия, имат за цел да увеличат този процент до 40% до 2030 г. и до 45% до 2050 г. Тази трансформация също така ускорява инициативите на индустриалните играчи да преобразуват своето потребление на енергия в източници на зелена енергия и да ограничат своите въглеродни емисии. Все повече компании поставят инвестициите във възобновяема енергия в своя дневен ред. Вярваме, че тази инвестиция ще подпомогне развитието на бързо развиващия се сектор на слънчевата енергия в Турция.“