05.04.2023

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ŞİŞECAM ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ В ДОСТАВКАТА НА СУРОВИНИ

 Şişecam, като глобален играч в стъкларската и химическата промишленост, обяви стратегическа инвестиция, за да осигури нуждите от доставка на суровини за своите текущи инвестиции в плоско стъкло в Мерсин. Şişecam ще инвестира в ново съоръжение за подготовка на пясък, за да отговори на нуждите от суровини за новата си инвестиция в плоско стъкло в Тарсус, което ще започне производство през 2025 г. Компанията също така ще увеличи капацитета на съществуващото си съоръжение за обработка на варовик и доломит в Мерсин.


С този ход Şişecam има за цел да осигури близки и устойчиви ресурси за своите производствени процеси и да управлява проактивно рисковете, причинени от прекъсвания във веригата на доставки. Съоръжението за подготовка на пясък в Индустриална зона Тарсус ще има годишен капацитет от 490 хиляди тона. Годишният капацитет на завода в Мерсин за подготовка на доломит варовик ще достигне 655 хиляди тона годишно с реализиране на 165 хиляди тона увеличение на капацитета. Общата инвестиция за тези минни проекти е приблизително 1,5 милиарда TL (82 милиона долара), като и двата проекта се очаква да бъдат завършени до септември 2024 г.