12.12.2023

Kонференцията за стъкло на Şişecam събра представители на глобалната стъкларска индустрия

Şişecam, като глобален играч в стъкларската и химическата промишленост, събра водещите представители на световната стъкларска индустрия на международната конференция за стъкло Şişecam. Тя се проведе за 38-ми път тази година, с основна тема „Устойчиво бъдеще – сътрудничество за иновации“ . 

Şişecam Glass Conference е платформа за насърчаване на развитието на таланта в стъкларския сектор с приноса и сътрудничеството на всички заинтересовани страни от световната индустрия. Тази година тя беше съсредоточена около основната тема „Сътрудничество за иновации: за устойчиво бъдеще“. Конференцията, проведена на 2-3 ноември 2023 г., събра представители от академичните среди, научни институции, производители на стъкло и доставчици в областта на науката и технологиите за стъкло от целия свят. Участниците в конференцията обсъдиха темата за стъкло и иновативни продукти във всички области, които добавят стойност към стъклото, технологичното развитие в сектора и устойчивите решения.

Главният изпълнителен директор на Şişecam Görkem Elverici заяви на конференцията: „Производството на стъкло е енергоемък процес. Следователно намаляването на потреблението на енергия в производствените процеси е главен приоритет на нашата програма. В този смисъл изпълняваме проекти за използването на възобновяема енергия при производството на стъкло. Виждаме тази област като ключова възможност за насърчаване на устойчивостта и увеличаваме инвестициите си в матирано и соларно стъкло за слънчеви панели, за да насърчим използването на слънчева енергия. Освен това намаляваме въглеродните ни емисии и спестяваме енергия чрез постоянните ни усилия за използването на възобновяема енергия. Нашата цел е да увеличим 8 пъти използването на възобновяема енергия в нашите заводи до 2030 г. Продължаваме с инвестициите си във възобновяеми енергийни ресурси“.